Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Thao

Nguyên quán Diễn Châu - Nghệ An

Hi sinh 6/3/1947

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Thao

  Nguyên quán Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam

  Liệt sĩ Phạm Văn Thao, nguyên quán Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam, sinh 1941, hi sinh 27/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Hòa - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Thao

  Nguyên quán Nam Đồng - Nam Sách - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Văn Thao, nguyên quán Nam Đồng - Nam Sách - Hải Hưng hi sinh 7/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ An Nhơn Tây Củ Chi - Xã An Nhơn Tây - Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Thao

  Nguyên quán Nam Đồng - Nam Sách - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Văn Thao, nguyên quán Nam Đồng - Nam Sách - Hải Hưng hi sinh 7/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...