Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Thí

Sinh 1949

Hi sinh 4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Xã Nghĩa Hải - Xã Nghĩa Hải - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Liễu đề,, Huyện Nghĩa Hưng
ĐT: 0350 3713 466 - 0350.3871.090 (UBND huyện)
Sở Lao động thương binh và xã hội
64 Trần Phú - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0350 3849393 - 0350 3869032

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Thí

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phạm Văn Thí, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Thí

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phạm Văn Thí, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm văn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Thí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại xã Mai thuỷ - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...