Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Thị

Hi sinh 12/3/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Thị

  Nguyên quán Thượng Thanh - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Phạm Văn Thị, nguyên quán Thượng Thanh - Gia Lâm - Hà Nội hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Thị

  Nguyên quán An Lễ - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Thị, nguyên quán An Lễ - Quỳnh Phụ - Thái Bình, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Thị

  Nguyên quán Thượng Thanh - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Phạm Văn Thị, nguyên quán Thượng Thanh - Gia Lâm - Hà Nội hi sinh 12/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Thị

  Nguyên quán An Lễ - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Thị, nguyên quán An Lễ - Quỳnh Phụ - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 15/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Quảng Phú - Xã Quảng Phú - Huyện Lương Tài - Bắc Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...