Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Thiệm

Hi sinh 8/7/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
92 Hùng Vương, Khối 2, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị
ĐT: 0979880911 - 0974600799 - 053.3880353 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Thiệm

  Nguyên quán Phùng Lâm - Thuỵ Anh - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Thiệm, nguyên quán Phùng Lâm - Thuỵ Anh - Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Thiệm

  Nguyên quán Thuỵ Phong - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Thiệm, nguyên quán Thuỵ Phong - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1949, hi sinh 2/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Thiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Liên Hà - Xã Liên Hà - Huyện Đông Anh - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Thiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Xã Hải Minh - Xã Hải Minh - Huyện Hải Hậu - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...