Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Tĩnh

Sinh 1948

Hi sinh 16/8/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Tĩnh

  Nguyên quán Đông Đình - Phú Lương - Bắc Thái

  Liệt sĩ Phạm Văn Tĩnh, nguyên quán Đông Đình - Phú Lương - Bắc Thái, sinh 1953, hi sinh 07/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Tĩnh

  Nguyên quán Khoái Châu - Hưng Yên

  Liệt sĩ Phạm Văn Tĩnh, nguyên quán Khoái Châu - Hưng Yên, sinh 1948, hi sinh 16/08/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Tĩnh

  Nguyên quán Đông Đình - Phú Lương - Bắc Thái

  Liệt sĩ Phạm Văn Tĩnh, nguyên quán Đông Đình - Phú Lương - Bắc Thái, sinh 1953, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đắk Tô - tỉnh KonTum
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Tĩnh

  Nguyên quán Khoái Châu - Hưng Yên

  Liệt sĩ Phạm Văn Tĩnh, nguyên quán Khoái Châu - Hưng Yên, sinh 1948, hi sinh 16/08/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Tĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tĩnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Bình Minh - Thị trấn Cái Vồn - Huyện Bình Minh - Vĩnh Long
 6. Xem thêm các kết quả khác...