Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Tòng

Sinh 1940

Hi sinh 18/10/1957

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Lim - Xã Thịnh Đức - Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số 25 Đường Nha Trang, Thành phố Thái Nguyên
ĐT: 02803657230 - 02803.652.008
Ban chỉ huy Quân sự Thành Phố
Phan Đình Phùng Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
ĐT: 0280 3852 726

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Tòng

  Nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Phạm Văn Tòng, nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Tòng

  Nguyên quán Vũ Đoan - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Tòng, nguyên quán Vũ Đoan - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1938, hi sinh 22 - 02 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Tòng

  Nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Phạm Văn Tòng, nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Tòng

  Nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Phạm Văn Tòng, nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...