Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Tuyến

Nguyên quán Kim Môn - Hải Hưng

Sinh 1950

Hi sinh 12/1974

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Tuyến

  Nguyên quán Tây Phong - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Tuyến, nguyên quán Tây Phong - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Tuyến

  Nguyên quán Kim Sơn - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Tuyến, nguyên quán Kim Sơn - Hà Nam Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tuyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Tuyến

  Nguyên quán Kim Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Văn Tuyến, nguyên quán Kim Môn - Hải Hưng, sinh 1950, hi sinh 12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...