Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn ấp

Sinh 1945

Hi sinh 25/2/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn ấp

  Nguyên quán Đông Phong - Nho Quan - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn ấp, nguyên quán Đông Phong - Nho Quan - Hà Nam Ninh, sinh 1945, hi sinh 25/02/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Ấp

  Nguyên quán Đông Phong - Nho Quan - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Ấp, nguyên quán Đông Phong - Nho Quan - Hà Nam Ninh, sinh 1945, hi sinh 25/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn ấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn ấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Phạm Văn ấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn ấp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Duyên Hải - Xã Long Toàn - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...