Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Xuân Quang

Sinh 1952

Hi sinh 10/2/1974

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Xuân Quang

  Nguyên quán Quảng Cát - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Phạm Xuân Quang, nguyên quán Quảng Cát - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1955, hi sinh 15/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Xuân Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Xuân Quang

  Nguyên quán Việt Tiến - Việt Yên - Bắc Giang

  Liệt sĩ Phạm Xuân Quang, nguyên quán Việt Tiến - Việt Yên - Bắc Giang hi sinh 10/02/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Xuân Quang

  Nguyên quán Quảng Cát - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Phạm Xuân Quang, nguyên quán Quảng Cát - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1955, hi sinh 15/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...