Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm văn Nhân

Sinh 1952

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
137 đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: 064.3731922 - (064)3825105 (UBND)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Nhân

  Nguyên quán Xóm đình - Khu 2 Thị Cầu - Thị Xã Bắc Ninh - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhân, nguyên quán Xóm đình - Khu 2 Thị Cầu - Thị Xã Bắc Ninh - Bắc Ninh, sinh 1956, hi sinh 17/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Nhân

  Nguyên quán Thạch Tân - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhân, nguyên quán Thạch Tân - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Nhân

  Nguyên quán Lộc Hưng - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhân, nguyên quán Lộc Hưng - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1930, hi sinh 05/02/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Nhân

  Nguyên quán Khu phố A31 - Nam Định - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhân, nguyên quán Khu phố A31 - Nam Định - Hà Nam Ninh, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Nhân

  Nguyên quán Khu Phố 3 - Nam Định - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhân, nguyên quán Khu Phố 3 - Nam Định - Hà Nam Ninh, sinh 1954, hi sinh 14 - 07 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...