Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm văn Nhiều

Sinh 1948

Hi sinh 18/8/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
137 đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: 064.3731922 - (064)3825105 (UBND)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Nhiều

  Nguyên quán Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhiều, nguyên quán Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh, sinh 1939, hi sinh 09/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Nhiều

  Nguyên quán Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhiều, nguyên quán Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh, sinh 1939, hi sinh 09/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Nhiều

  Nguyên quán Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhiều, nguyên quán Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh, sinh 1939, hi sinh 09/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 9/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Quảng xương - Xã Quảng Ninh - Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa
 6. Xem thêm các kết quả khác...