Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm văn Thí

Hi sinh 11/7/1949

Hiện đang yên nghỉ tại xã Mai thuỷ - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Trạch
ĐT: (052) 3512572 - (052) 3517676 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Thí

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phạm Văn Thí, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Thí

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phạm Văn Thí, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Xã Nghĩa Hải - Xã Nghĩa Hải - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...