Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Đức

Sinh 1949

Hi sinh 21/5/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0919430747 (trưởng phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Đức

  Nguyên quán Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Đức, nguyên quán Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Đức

  Nguyên quán An ninh - Tuy an - Phú Yên

  Liệt sĩ Phan Đức, nguyên quán An ninh - Tuy an - Phú Yên, sinh 1934, hi sinh 3/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Phan Đức

  Nguyên quán Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Đức, nguyên quán Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1954, hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Đức

  Nguyên quán An ninh - Tuy an - Phú Yên

  Liệt sĩ Phan Đức, nguyên quán An ninh - Tuy an - Phú Yên, sinh 1934, hi sinh 3/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ phan đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ phan đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1979, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...