Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Hướng

Sinh 1944

Hi sinh 6/8/1965

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Hướng

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Hướng, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 08/06/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Hướng

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Hướng, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 6/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 9/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Thiện - Xã Tịnh Thiện - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Phan Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 9/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Thiện - Xã Tịnh Thiện - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...