Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Huynh

Sinh 1944

Hi sinh 24/2/1964

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Huynh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại xã Thái thuỷ - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
 2. Liệt sĩ Phan Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Huynh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phan Văn Huynh

  Nguyên quán Ba Chúc - Tri Tôn - An Giang

  Liệt sĩ Phan Văn Huynh, nguyên quán Ba Chúc - Tri Tôn - An Giang hi sinh 19/06/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Phan Văn Huynh

  Nguyên quán Ba Chúc - Tri Tôn - An Giang

  Liệt sĩ Phan Văn Huynh, nguyên quán Ba Chúc - Tri Tôn - An Giang hi sinh 19/6/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...