Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Lạc

Sinh 1950

Hi sinh 20/7/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Lạc

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Lạc, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Lạc

  Nguyên quán Triệu ái - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Lạc, nguyên quán Triệu ái - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1913, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Ái - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Lạc

  Nguyên quán Triệu ái - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Lạc, nguyên quán Triệu ái - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1913, hi sinh 6/11/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Ái - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Lạc

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Lạc, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1950, hi sinh 20/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ phan lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ phan lạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...