Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Lịa

Sinh 1926

Hi sinh 15/11/1966

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Lịa

  Nguyên quán Hoà Bình - Bình Khê - Bình Định

  Liệt sĩ Phan Lịa, nguyên quán Hoà Bình - Bình Khê - Bình Định, sinh 1928, hi sinh 11/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Lịa

  Nguyên quán Hoà Bình - Bình Khê - Bình Định

  Liệt sĩ Phan Lịa, nguyên quán Hoà Bình - Bình Khê - Bình Định, sinh 1928, hi sinh 11/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Văn Lịa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Lịa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đức Huệ - Thị trấn Đông Thành - Huyện Đức Huệ - Long An
 4. Liệt sĩ Lịa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lịa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 21/9/1979, hiện đang yên nghỉ tại Đắk Mil - Đắk Lắk
 5. Xem thêm các kết quả khác...