Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Nuôi

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Lãnh - Xã Bình Lãnh - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
ĐT: 0905.129.599 (Trưởng phòng) - 0905.310.967 (Phó phòng) - 0905958751 (Phó phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Nuôi

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Nuôi, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1936, hi sinh 07/03/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Nuôi

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Nuôi, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1936, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ phan nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ phan nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1950, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ phan nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ phan nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1946, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...