Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Phước Mật

Sinh 1919

Hi sinh 1951

Hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Trên đây là tất cả những thông tin chúng tôi tìm được.Rất mong ai có thông tin liên hệ với nghĩa trang, ban chỉ huy quân sự địa phương hoặc các cơ quan chức năng khác có thể giúp gia đình thân nhân vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email:

Thanh@SEOs.vn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Mật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Mật, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Quế Xuân - Huyện Phước Sơn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Bùi Phước Mật

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Phước Mật, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1922, hi sinh 19/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Phước Mật

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Phước Mật, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1922, hi sinh 3/1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Phước Mật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Phước Mật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 3/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...