Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Sử

Sinh 1911

Hi sinh 23/6/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Sử

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Sử, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1911, hi sinh 23 - 06 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Sử

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Sử, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1911, hi sinh 23/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 13/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phan Thành Sử

  Nguyên quán Tân Bình - Bình Dương

  Liệt sĩ Phan Thành Sử, nguyên quán Tân Bình - Bình Dương, sinh 1930, hi sinh 06/06/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...