Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Sỹ Yêng

Hi sinh 23/3/1965

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Sỹ Yêng

  Nguyên quán Giang Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Phan Sỹ Yêng, nguyên quán Giang Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 23 - 03 - 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Sỹ Yêng

  Nguyên quán Giang Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Phan Sỹ Yêng, nguyên quán Giang Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 23/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Thị Yêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Yêng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại xã Mai thuỷ - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
 4. Liệt sĩ PHan Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ PHan Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 10/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Hậu - Xã Nhơn Hậu - Huyện An Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...