Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Thanh Hà

Hi sinh 9/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Phan Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Phan Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh , nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 18/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phan Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Hưng - Xã Phước Hưng - Huyện Tuy Phước - Bình Định
 5. Liệt sĩ Phan Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán - Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...