Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Thanh Liên

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Lãnh - Xã Bình Lãnh - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
ĐT: 0905.129.599 (Trưởng phòng) - 0905.310.967 (Phó phòng) - 0905958751 (Phó phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Liên

  Nguyên quán long nguyên - Bến Cát

  Liệt sĩ Phan Liên, nguyên quán long nguyên - Bến Cát, sinh 1963, hi sinh 24/03/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Phan Liên

  Nguyên quán long nguyên - Bến Cát

  Liệt sĩ Phan Liên, nguyên quán long nguyên - Bến Cát, sinh 1963, hi sinh 24/03/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Phan Liên

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Liên, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1932, hi sinh 18/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Liên

  Nguyên quán Long Nguyên - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Phan Liên, nguyên quán Long Nguyên - Bến Cát - Bình Dương, sinh 1963, hi sinh 24/3/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...