Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Thanh Sơn

Sinh 1947

Hi sinh 4/7/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Thanh Sơn

  Nguyên quán Phú Mỹ - Phú Tân - An Giang

  Liệt sĩ Phan Thanh Sơn, nguyên quán Phú Mỹ - Phú Tân - An Giang hi sinh 06/10/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Phan Thanh Sơn

  Nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Thanh Sơn, nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Quang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Thanh Sơn

  Nguyên quán Phú Mỹ - Phú Tân - An Giang

  Liệt sĩ Phan Thanh Sơn, nguyên quán Phú Mỹ - Phú Tân - An Giang hi sinh 6/10/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Phan Thanh Sơn

  Nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Thanh Sơn, nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 4/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Quang - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Mỹ phước tây - Xã Mỹ Phước Tây - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...