Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Tín

Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

Sinh 1926

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Tín

  Nguyên quán Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Tín, nguyên quán Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 27 - 6 - 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Tín

  Nguyên quán Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Phan Tín, nguyên quán Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An hi sinh 28/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Phan Tín

  Nguyên quán Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Tín, nguyên quán Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 27/6/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Tín

  Nguyên quán Quỳnh Ngọc

  Liệt sĩ Phan Tín, nguyên quán Quỳnh Ngọc hi sinh 28/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...