Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Trầm

Sinh 1936

Hi sinh 7/3/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Trầm

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Trầm, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1936, hi sinh 03/07/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Trầm

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Trầm, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1936, hi sinh 7/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ phan trầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ phan trầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Phan Văn Trầm

  Nguyên quán Tân Lý Đông - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phan Văn Trầm, nguyên quán Tân Lý Đông - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1923, hi sinh 31/07/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...