Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Văn Cử

Sinh 1948

Hi sinh 9/2/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Văn Cử

  Nguyên quán Yên Động - Yên Mô - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phan Văn Cử, nguyên quán Yên Động - Yên Mô - Hà Nam Ninh, sinh 1948, hi sinh 09/02/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Văn Cử

  Nguyên quán Yên Động - Yên Mô - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phan Văn Cử, nguyên quán Yên Động - Yên Mô - Hà Nam Ninh, sinh 1948, hi sinh 9/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Hải Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hải Cử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Lim - Xã Thịnh Đức - Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Cử

  Nguyên quán Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Cử, nguyên quán Thái Bình hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...