Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Văn Kỷ

Hi sinh 14/5/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3856 857 - 079 3857 430 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Văn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Phan Văn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Kỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Minh Hải - Xã Ninh Quới - Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
 3. Liệt sĩ Phan Văn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Bình Dương - Xã Bình Dương - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh
 4. Liệt sĩ Phan Văn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Kỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Long An - Phường 5 - Thị xã Tân An - Long An
 5. Liệt sĩ Phan Văn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Kỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đồng Nguyên - Phường Đồng Nguyên - Thị xãTừ Sơn - Bắc Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...