Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Văn Nam

Sinh 1939

Hi sinh 10/9/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Văn Nam

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Văn Nam, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1939, hi sinh 09/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Văn Nam

  Nguyên quán Núi Thành - Quảng Nam

  Liệt sĩ Phan Văn Nam, nguyên quán Núi Thành - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Phan Văn Nam

  Nguyên quán SH 12 - 3

  Liệt sĩ Phan Văn Nam, nguyên quán SH 12 - 3 hi sinh 21/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Phan Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Tân - An Giang
 5. Liệt sĩ Phan Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 6. Xem thêm các kết quả khác...