Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Văn Tâm

Sinh 1920

Hi sinh 10/12/1951

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Văn Tâm

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phan Văn Tâm, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1920, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Văn Tâm

  Nguyên quán Phước Ninh - Dương Minh Châu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Phan Văn Tâm, nguyên quán Phước Ninh - Dương Minh Châu - Tây Ninh, sinh 1937, hi sinh 23/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phan Văn Tâm

  Nguyên quán Long Tân - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Phan Văn Tâm, nguyên quán Long Tân - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Phan Văn tâm

  Nguyên quán Khánh Cường - Yên Khánh - Ninh Bình

  Liệt sĩ Phan Văn tâm, nguyên quán Khánh Cường - Yên Khánh - Ninh Bình, sinh 1949, hi sinh 27/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 5. Liệt sĩ Phan Văn Tâm

  Nguyên quán Long Tân - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Phan Văn Tâm, nguyên quán Long Tân - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...