Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phan Văn Thu

Nguyên quán Quảng Nam

Hi sinh 26/08/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phan Văn Thu

  Nguyên quán Thanh Tùng - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Phan Văn Thu, nguyên quán Thanh Tùng - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1942, hi sinh 13/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Văn Thu

  Nguyên quán Kiến An - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Phan Văn Thu, nguyên quán Kiến An - Chợ Mới - An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Phan Văn Thu

  Nguyên quán Thanh Tùng - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Phan Văn Thu, nguyên quán Thanh Tùng - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1942, hi sinh 13/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Văn Thu

  Nguyên quán Hòa Khánh - Hòa Vang - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Phan Văn Thu, nguyên quán Hòa Khánh - Hòa Vang - Đà Nẵng hi sinh 17/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...