Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phùng Văn Chánh

Sinh 1945

Hi sinh 20/10/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phùng Văn Chánh

  Nguyên quán Vĩnh Ninh - Lệ Ninh - Quảng Bình

  Liệt sĩ Phùng Văn Chánh, nguyên quán Vĩnh Ninh - Lệ Ninh - Quảng Bình, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phùng Văn Chánh

  Nguyên quán Đôn Thuận - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Phùng Văn Chánh, nguyên quán Đôn Thuận - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1945, hi sinh 20/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phùng Văn Chánh

  Nguyên quán Vĩnh Ninh - Lệ Ninh - Quảng Bình

  Liệt sĩ Phùng Văn Chánh, nguyên quán Vĩnh Ninh - Lệ Ninh - Quảng Bình, sinh 1947, hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Văn Chánh

  Nguyên quán Đôn Thuận - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Phùng Văn Chánh, nguyên quán Đôn Thuận - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1945, hi sinh 20/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Phùng Văn Chánh

  Nguyên quán Ninh Ícch - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Phùng Văn Chánh, nguyên quán Ninh Ícch - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1908, hi sinh 11/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòn Dung - tỉnh Khánh Hòa
 6. Xem thêm các kết quả khác...