Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phùng Văn Phanh

Hi sinh 17/4/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3836132 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Phanh

  Nguyên quán Thanh Sơn - An Thuỵ - Hải Phòng

  Liệt sĩ Đỗ Văn Phanh, nguyên quán Thanh Sơn - An Thuỵ - Hải Phòng, sinh 1952, hi sinh 2/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Phanh

  Nguyên quán Thanh Sơn - An Thuỵ - Hải Phòng

  Liệt sĩ Đỗ Văn Phanh, nguyên quán Thanh Sơn - An Thuỵ - Hải Phòng, sinh 1952, hi sinh 2/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Lò Văn Phanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Phanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đồng Tâm - Xã Thiết Ống - Huyện Bá Thước - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ văn viết phanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ văn viết phanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...