Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Quách Văn Long

Sinh 1948

Hi sinh 5/8/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
92 Hùng Vương, Khối 2, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị
ĐT: 0979880911 - 0974600799 - 053.3880353 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Quách Văn Long

  Nguyên quán Thạch Tân - Thạch Thành - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Quách Văn Long, nguyên quán Thạch Tân - Thạch Thành - Thanh Hoá, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Quách Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Quách Văn Long

  Nguyên quán Thạch Tân - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Quách Văn Long, nguyên quán Thạch Tân - Thạch Thành - Thanh Hóa, sinh 1948, hi sinh 5/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Quách Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...