Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Quàng Văn Hặc

Hi sinh 1946

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Tiểu khu 15, thị trấn Thuận châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La
ĐT: 0223847046

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Hặc

  Nguyên quán Tú Lệ - Văn Chấn - Nghĩa Lộ - Yên Bái

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hặc, nguyên quán Tú Lệ - Văn Chấn - Nghĩa Lộ - Yên Bái hi sinh 17/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Hặc

  Nguyên quán Tú Lệ - Văn Chấn - Nghĩa Lộ - Yên Bái

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hặc, nguyên quán Tú Lệ - Văn Chấn - Nghĩa Lộ - Yên Bái, sinh 1946, hi sinh 17/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Lò văn Hặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò văn Hặc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1989, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Vị xuyên - Thị Trấn Vị Xuyên - Huyện Vị Xuyên - Cao Bằng
 4. Liệt sĩ Lường Văn Hặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lường Văn Hặc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Nậm Loỏng - Huyện Phong Thổ - Lai Châu
 5. Xem thêm các kết quả khác...