Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Quàng Văn đích

Sinh 1950

Hi sinh 24/4/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3836132 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lương Văn Quàng

  Nguyên quán Vĩnh Long

  Liệt sĩ Lương Văn Quàng, nguyên quán Vĩnh Long hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Lý Văn Quàng

  Nguyên quán Thanh Lương - Văn Chăn - Nghĩa Lộ - Yên Bái

  Liệt sĩ Lý Văn Quàng, nguyên quán Thanh Lương - Văn Chăn - Nghĩa Lộ - Yên Bái hi sinh 26/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Quàng Văn Ô

  Nguyên quán Chiêng Phằn - Yên Châu - Sơn La

  Liệt sĩ Quàng Văn Ô, nguyên quán Chiêng Phằn - Yên Châu - Sơn La hi sinh 5/5, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Quàng Văn Phúc

  Nguyên quán Chiềng Sinh - Mường La - Sơn La

  Liệt sĩ Quàng Văn Phúc, nguyên quán Chiềng Sinh - Mường La - Sơn La hi sinh 1/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...