Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Sơn Đệm

Hi sinh 26/5/1985

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường 30/4, khu I, TT vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3861057 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đệm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Hưng - Huyện Gia Lộc - Hải Dương
 2. Liệt sĩ Võ Đệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 30/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nghĩa An - Xã Nghĩa An - Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
 3. Liệt sĩ Bùi Xuân Đệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Đệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 9/9/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đồng Khê - Xã Đồng Khê - Huyện Văn Chấn - Yên Bái
 4. Liệt sĩ Ngô Quang Đệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Đệm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Thiên - Xã Thuận Thiên - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...