Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Sung

Hi sinh 6/12/1965

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường 30/4, khu I, TT vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3861057 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồ Sung

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Sung, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Sung

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Sung, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1904, hi sinh 12/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Sung

  Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Lê Sung, nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ NGUYỄN SUNG

  Nguyên quán Đức Phổ - Q.Ngãi

  Liệt sĩ NGUYỄN SUNG, nguyên quán Đức Phổ - Q.Ngãi hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Ngọc - tỉnh Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...