Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ TRẦN THỊ XUÂN HỒNG

Nguyên quán Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1929

Hi sinh 3/9/1950

Đơn vị Hội phó Hội P.Nữ Huyện

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Thị Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 3/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Dương Thị Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Xuân Phước - Xã Xuân Phước - Huyện Đồng Xuân - Phú Yên
 3. Liệt sĩ Đoàn Thị Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thị Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Bình Đông - Xã Bình Đông - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Trần Thị Hồng

  Nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Thị Hồng, nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Quang - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...