Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Tạ Duy Hàn

Hi sinh 17/8/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Tạ Duy Hàn

  Nguyên quán Công Lý - Lý Nhân - Nam Hà

  Liệt sĩ Tạ Duy Hàn, nguyên quán Công Lý - Lý Nhân - Nam Hà hi sinh 17 - 08 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tạ Duy Hàn

  Nguyên quán Phú Đa - Công Lý - Lý Nhân - Nam Hà

  Liệt sĩ Tạ Duy Hàn, nguyên quán Phú Đa - Công Lý - Lý Nhân - Nam Hà hi sinh 17/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tạ Duy Hàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Duy Hàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Công Lý - Xã Công Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam
 4. Liệt sĩ Hàn Duy Đạo

  Nguyên quán Gia Phổ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Hàn Duy Đạo, nguyên quán Gia Phổ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh hi sinh 9/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...