Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Tạ Quang Chung

Nguyên quán Đức Lý - Lý Nhân - Nam Hà

Hi sinh 25/2/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
92 Hùng Vương, Khối 2, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị
ĐT: 0979880911 - 0974600799 - 053.3880353 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Tạ Quang Chung

  Nguyên quán Đức Lý - Lý Nhân - Nam Hà

  Liệt sĩ Tạ Quang Chung, nguyên quán Đức Lý - Lý Nhân - Nam Hà hi sinh 25 - 02 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tạ Quang Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tạ Thanh Chung

  Nguyên quán N.Tiến - Phú Xuyên - Hà Tây

  Liệt sĩ Tạ Thanh Chung, nguyên quán N.Tiến - Phú Xuyên - Hà Tây, sinh 1945, hi sinh 29/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Chánh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ tạ hồng chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ tạ hồng chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...