Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Tạ Văn Cói

Sinh 1930

Hi sinh 1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Liên Trì - Xã Liên Hồng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ LIÊN HỒNG
Xã Liên Hồng Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: (04) 33815522
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
Xã Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: (04) 33886393

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Tạ Văn Cói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Cói, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại xã Quảng đông - Xã Quảng Đông - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Cói

  Nguyên quán Địa Linh - Chợ Rã - Bắc Thái

  Liệt sĩ Phạm Văn Cói, nguyên quán Địa Linh - Chợ Rã - Bắc Thái, sinh 1949, hi sinh 25/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Cói

  Nguyên quán Địa Linh - Chợ Rã - Bắc Thái

  Liệt sĩ Phạm Văn Cói, nguyên quán Địa Linh - Chợ Rã - Bắc Thái, sinh 1949, hi sinh 25/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Cói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cói, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Càng Long - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...