Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Thạch Nao

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường 30/4, khu I, TT vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3861057 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ trần nao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần nao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Nao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Nao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ trần văn nao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần văn nao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Nao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...