Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Thạch xuân Bệ

Sinh 1951

Hi sinh 28/1/1974

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thạch xuân Bệ

  Nguyên quán Đông Cứ - Gia Lương - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Thạch xuân Bệ, nguyên quán Đông Cứ - Gia Lương - Bắc Ninh hi sinh 28/01/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Thạch Ngọc Bệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Ngọc Bệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đông Cứu - Xã Đông Cứu - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Bệ

  Nguyên quán Cao Lạc - Liên Hồng - Hải Hưng

  Liệt sĩ Lê Xuân Bệ, nguyên quán Cao Lạc - Liên Hồng - Hải Hưng, sinh 1945, hi sinh 08/09/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thuỷ - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Bệ

  Nguyên quán Cao Lạc - Liên Hồng - Hải Hưng

  Liệt sĩ Lê Xuân Bệ, nguyên quán Cao Lạc - Liên Hồng - Hải Hưng, sinh 1945, hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Thủy - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...