Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Thái Bờ

Hi sinh 16/8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0919430747 (trưởng phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bờ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS An Tân - Xã An Tân - Huyện An Lão - Bình Định
 2. Liệt sĩ Bờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bờ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Long An - Phường 5 - Thị xã Tân An - Long An
 3. Liệt sĩ Ba Bờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ba Bờ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ NG BỜ

  Nguyên quán Ninh Quang - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ NG BỜ, nguyên quán Ninh Quang - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1916, hi sinh 27/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...