Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Thái Song

Sinh 1950

Hi sinh 14/1/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thái Song

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thái Song, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thái Song

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thái Song, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1950, hi sinh 14/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thái Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Song, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phổ Minh - Xã Phổ Minh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Thái Hữu Song

  Nguyên quán Xuân Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Thái Hữu Song, nguyên quán Xuân Thành - Yên Thành - Nghệ An, sinh 1948, hi sinh 23/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...