Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Thử Văn Sơn

Nguyên quán Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

Sinh 1946

Hi sinh 01/05/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thử Văn Sơn

  Nguyên quán Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

  Liệt sĩ Thử Văn Sơn, nguyên quán Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội, sinh 1946, hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thử Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thử Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Thử

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Văn Thử, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1938, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Thử

  Nguyên quán Hưng đạo - An Thụy - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Lê Văn Thử, nguyên quán Hưng đạo - An Thụy - Thành phố Hải Phòng, sinh 1956, hi sinh 05/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...