Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Tiến Hùng

Hiện đang yên nghỉ tại Thị trấn Prao - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Tiên Kỳ, , Huyện Tiên Phước, Quảng Nam
ĐT: 05103.884.396
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hùng Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùng Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Bùi Tiến Hùng

  Nguyên quán Yên Mỹ - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Tiến Hùng, nguyên quán Yên Mỹ - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1956, hi sinh 25 - 05 - 1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đàm Hùng Tiến

  Nguyên quán Đại Đồng - Tràng Định - Lạng Sơn

  Liệt sĩ Đàm Hùng Tiến, nguyên quán Đại Đồng - Tràng Định - Lạng Sơn, sinh 1938, hi sinh 18/12/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Đặng Tiến Hùng

  Nguyên quán Hạ hoá Phú Thọ

  Liệt sĩ Đặng Tiến Hùng, nguyên quán Hạ hoá Phú Thọ, sinh 1946, hi sinh 10/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...