Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Tiếp Xuân Đức

Sinh 1946

Hi sinh 29/8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Tiếp Xuân Đức

  Nguyên quán Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Tiếp Xuân Đức, nguyên quán Vĩnh Lộc - Thanh Hóa hi sinh 29/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Đức Tiếp

  Nguyên quán Đoàn Xá - Kiến Thuỵ - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Đức Tiếp, nguyên quán Đoàn Xá - Kiến Thuỵ - Hải Phòng, sinh 1950, hi sinh 09/01/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tiếp

  Nguyên quán Dư Hoàng - An Hải - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tiếp, nguyên quán Dư Hoàng - An Hải - Thành phố Hải Phòng, sinh 1959, hi sinh 14/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Đức Tiếp

  Nguyên quán Đoàn Xá - Kiến Thuỵ - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Đức Tiếp, nguyên quán Đoàn Xá - Kiến Thuỵ - Hải Phòng, sinh 1950, hi sinh 9/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...