Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Tô Dũng Chí

Nguyên quán Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh

Sinh 1950

Hi sinh 19/4/1979

Đơn vị PTM - F4QK9

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang - tỉnh Kiên Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
249 Nguyễn Trung Trực, P.Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá, Kiên Giang
ĐT: 0773 862 043

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Chung Chí Dũng

  Nguyên quán Trực Ninh - Nam Ninh - Nam Hà

  Liệt sĩ Chung Chí Dũng, nguyên quán Trực Ninh - Nam Ninh - Nam Hà, sinh 1944, hi sinh 11/10/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Huỳnh Chí Dũng

  Nguyên quán Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Huỳnh Chí Dũng, nguyên quán Chương Mỹ - Hà Tây hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang - tỉnh Kiên Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Chí Dũng

  Nguyên quán Nông trường Chè Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Dũng, nguyên quán Nông trường Chè Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1959, hi sinh 8/51979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Chung Chí Dũng

  Nguyên quán Trực Ninh - Nam Ninh - Nam Hà - Nam Định

  Liệt sĩ Chung Chí Dũng, nguyên quán Trực Ninh - Nam Ninh - Nam Hà - Nam Định, sinh 1944, hi sinh 11/10/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...